CBHO 2021/072

Bestreden beslissing: 

De examencommissie heeft wegens fraude bij de onderwijseenheid Afstudeeropdracht een sanctie opgelegd.
Het CBE van de Hogeschool van Amsterdam heeft het administratief beroep tegen de beslissing ongegrond verklaard.
Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellant beroep bij het CBHO ingesteld.
 

Deze zaak is in behandeling, er is nog geen uitspraak.