CBHO 2021/075/CBE

Bestreden beslissing:

De examinator van het vak Keuzeproject heeft appellant medegedeeld  dat hij geen studiepunten ontvangt voor het groepsproduct.
Het CBE van Avans Hogeschool heeft het administratief beroep tegen die beslissing wegens termijnoverschrijding niet-ontvankelijk verklaard.
Tegen de uitspraak van het CBE  heeft appellant beroep bij het CBHO ingesteld.
 

De zaak is in behandeling, er is nog geen uitspraak.

Zittingsdatum: woensdag 13 oktober 2021