CBHO 2021/077.5

Bestreden beslissing:

De inschrijving voor de opleiding Pabo is geweigerd omdat appellante zich niet tijdig voor de opleiding heeft aangemeld.
Het college van bestuur van de Hogeschool van Amsterdam heeft het bezwaar van appellante tegen de weigering ongegrond verklaard.
Tegen de beslissing van het college van bestuur heeft appellante beroep bij het College ingesteld.
 

De zaak is in behandeling, er is nog geen uitspraak.

Zittingsdag: 11 augustus 2021