CBHO 2021/081/CBE

Bestreden beslissing:

De examencommissie van de Faculteit der Bètawetenschappen heeft bepaald dat het tentamen Advanced Programming mondeling wordt afgenomen.
Het CBE van de Vrije Universiteit heeft het administratief beroep van appellante tegen die beslissing ongegrond verklaard.
Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellante beroep bij het CBHO ingesteld.
 

Deze zaak is in behandeling, er is nog geen uitspraak.

Zittingsdag: 2 september 2021