CBHO 2021/100/CBE


Bestreden beslissing:

Appellant verzoekt het CBHO om schadevergoeding wegens studievertraging als gevolg van onrechtmatige besluitvorming.

Deze zaak is in behandeling, er is nog geen uitspraak.