CBHO 2021/102/CBE

Bestreden beslissing:

De examencommissie heeft het tentamen CTB2110 ongeldig verklaard wegens fraude en appellante uitgesloten van de herkansing waaraan zij reeds had deelgenomen.
Het CBE van de Technische Universiteit Delft heeft het administratief beroep van appellante ongegrond verklaard.
Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellante beroep bij het CBHO ingesteld.
 

Deze zaak is in behandeling, er is nog geen uitspraak.