CBHO 2021/103

Bestreden beslissing:

Bij beslissing van 26  februari  is appellante op basis van de score 5 punten toegelaten tot de tweede ronde van de selectie. 
Het college van bestuur van de Vrije Universiteit heeft het bezwaar van appellant tegen die beslissing wegens termijnoverschrijding niet-ontvankelijk verklaard.
Tegen de beslissing op bezwaar heeft appellante beroep bij het CBHO ingesteld.
 

Deze zaak is in behandeling, er is nog geen uitspraak.