CBHO 2021/104

Bestreden beslissing:

Appellant is het niet eens met het aantal toegekende punten in de eerste ronde van de decentrale selectie voor de opleiding Geneeskunde.
Het college van bestuur van de Vrije Universiteit heeft het bezwaar van appellant ongegrond verklaard.
Tegen de beslissing op bezwaar heeft appellant beroep bij het CBHO ingesteld.
 

Deze zaak is in behandeling, er is nog geen uitspraak.