CBHO 2021/105/CBE

Bestreden beslissing:

Op het verzoek om een extra herkansing omdat hij eerder wegens COVID-19 niet kon deelnemen, heeft de examencommissie afwijzend beslist.
Het college van beroep voor de examens van De Haagse Hogeschool heeft het administratief beroep tegen die afwijzing ongegrond verklaard.
Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellant beroep bij het CBHO ingesteld.
 

Deze zaak is in behandeling, er is nog geen uitspraak.