CBHO 2021/106

Bestreden beslissing:

Op het verzoek om het wettelijk collegegeldtarief in rekening te brengen voor de studiejaren 2016-2017 en 2017-2018 is afwijzend beslist.
Het college van bestuur van de Universiteit van Amsterdam heeft het bezwaar van appellant ongegrond verklaard.
Tegen de beslissing op bezwaar heeft appellant beroep bij het CBHO ingesteld.
 

Deze zaak is in behandeling, er is nog geen uitspraak.