CBHO 2021/107

Bestreden beslissing:

In het kader van de selectieprocedure Geneeskunde is aan appellant het rangnummer 905 toegekend.
Het college van bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen heeft het bezwaar van appellant ongegrond verklaard.
Tegen de beslissing op bezwaar heeft appellant beroep bij het CBHO ingesteld.
 

Er is nog geen uitspraak, deze zaak is in behandeling.