CBHO 2021/108

Bestreden beslissing:

Wegens het niet tijdig annuleren van de inschrijving voor de cursus Frans heeft Radboud in’to Languages annuleringskosten in rekening gebracht.
Het College van Bestuur van de Radboud Universiteit Nijmegen heeft afwijzend gereageerd op de klacht en het bezwaar van appellant.
Tegen de beslissing op bezwaar heeft appellant beroep bij het CBHO ingesteld.
 

Deze zaak is in behandeling, er is nog geen uitspraak.