CBHO 2021/113

Bestreden beslissing:

Het college van bestuur van de Universiteit van Amsterdam heeft appellant voor vier maanden financiële ondersteuning uit het Profileringsfonds toegekend. 
Bij de beslissing op bezwaar heeft het college van bestuur van de Universiteit van Amsterdam het hiertegen door appellant gemaakte bezwaar gegrond verklaard, de primaire beslissing herroepen, het verzoek om financiële ondersteuning afgewezen en de al toegekende ondersteuning niet teruggevorderd.
Hiertegen heeft appellant  beroep bij het CBHO ingesteld.     
 

Deze zaak is in behandeling, er is nog geen uitspraak.