CBHO 2021/121/CBE

Bestreden beslissing: 

De examencommissie  Informatica heeft het tentamens Hadithwetenschappen ongeldig verklaard en appellant uitgesloten van de herkansing voor de onderwijseenheid en van alle toetsen en tentamens gedurende het studiejaar 2021-2022.
Het CBE van de Vrije Universiteit heeft het administratief beroep van appellant  ongegrond verklaard.
Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellante beroep bij het CBHO ingesteld.
 

Deze zaak is in behandeling, er is nog geen beslissing.