CBHO 2021/122/CBE

Bestreden beslissing:

De examinator heeft het paper en de cursus Academic Writing met een onvoldoende beoordeeld.
De examencommissie heeft afwijzend beslist op het verzoek om een herbeoordeling.
Het college van beroep voor de examens heeft het administratief beroep deel gegrond en deels ongegrond verklaard
Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellant beroep bij het CBHO ingesteld.
 

Deze zaak is in behandeling, er is nog geen uitspraak.