CBHO 2021/131/CBE

Bestreden beslissing:

De examencommissie heeft namens het instellingsbestuur  aan appellant een bindend negatief studieadvies verstrekt.
Het CBE van De Haagse Hogeschool heeft het administratief beroep van appellant tegen die beslissing wegens termijnoverschrijding niet-ontvankelijk verklaard.
Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellant beroep ingesteld bij het CBHO.
 

Deze zaak is in behandeling, er is nog geen uitspraak.