CBHO 2021/132/CBE

Bestreden beslissing:

De examinator heeft onderdelen van  de onderwijseenheid Course Seminar Economics of the Public Sector met een onvoldoende beoordeeld.
De examencommissie van de Erasmus School of Economics heeft afwijzend beslist op het verzoek om een herkansing.
Het CBE van de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft het administratief beroep van appellant tegen de beoordelingen niet-ontvankelijk verklaard en ongegrond voor wat betreft de geweigerde herkansing. 
Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellant beroep bij het CBHO ingesteld.

 

Deze zaak is in behandeling, er is nog geen uitspraak. 

Zittingsdag vrijdag 28 januari 2022