CBHO 2021/133/CBE

Bestreden beslissing:

Het tentamen Waarnemen, denken doen -3 is met een onvoldoende beoordeeld.
Het CBE van de Universiteit van Amsterdam heeft het administratief beroep van appellant wegens termijnoverschrijding niet-ontvankelijk verklaard,
Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellant beroep bij het CBHO ingesteld.
 

Deze zaak is in behandeling, er is nog geen uitspraak.