CBHO2020/135/CBE

Bestreden beslissing: 

De BSA-commissie heeft namens de decaan van de Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen  aan appellant een bindend negatief studieadvies verstrekt.
Het CBE van de Technische Universiteit Delft heeft het administratief beroep van appellant tegen die beslissing ongegrond verklaard.
Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellante beroep bij het CBHO ingesteld.
 

Deze zaak is in behandeling, er is nog geen uitspraak.