CBHO 2021/136/CBE

Bestreden beslissing:

De examencommissie CE-IB heeft namens het instellingsbestuur  aan appellant een bindend negatief studieadvies verstrekt.
Het CBE van De Haagse Hogeschool  heeft het administratief beroep van appellant tegen die beslissing ongegrond verklaard.
Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellant beroep ingesteld bij het CBHO.
 

Deze zaak is in behandeling, er is nog geen uitspraak.

Zittingsdag: vrijdag 17 december 2021