CBHO 2021/137/CBE

Bestreden beslissing:

De module ‘Veranderen’ is door de examinatoren met een onvoldoende beoordeeld De examencommissie heeft afwijzend beslist op het verzoek om een herbeoordeling.
Het CBE van Avans Hogeschool heeft het administratief beroep tegen  de beslissingen ongegrond verklaard. 
Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellante beroep bij het CBHO ingesteld.
 

Er is nog geen uitspraak, deze zaak is in behandeling.