CBHO 2021/138/CBE

Bestreden beslissing:

De examencommissie heeft namens het instellingsbestuur aan appellante een bindend negatief studieadvies verstrekt.

Het CBE van de heeft het administratief beroep van appellant tegen die beslissing ongegrond verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellante beroep ingesteld bij het CBHO.

Deze zaak is in behandeling, er is nog geen uitspraak. 

Zittingsdag: donderdag 6 januari 2022