CBHO 2021/0139/CBE

Bestreden beslissing: 

Appellant is niet toegelaten tot de masteropleiding Farmacie.
Het CBE van de Universiteit Leiden heeft het administratief beroep tegen die beslissing ongegrond verklaard.
Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellante beroep bij het CBHO ingesteld.
 

Deze zaak is in behandeling, er is nog geen uitspraak.