CBHO 2021/139/CBE

Bestreden beslissing: 

Het bestuur van de Faculteit Geneeskunde heeft afwijzend beslist op het verzoek om toelating tot de masteropleiding Farmacie.
Het CBE van de Universiteit Leiden heeft het administratief beroep tegen die beslissing ongegrond verklaard.
Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellant beroep bij het CBHO ingesteld.
 

Deze zaak is in behandeling, er is nog geen uitspraak.

Zittingsdag woensdag 30 maart 2022