CBHO 2021/143/CBE

Bestreden beslissing:

De examencommissie Erasmus School of History, Culture and Communication heeft de masterscriptie van appellante ongeldig verklaard wegens fraude (plagiaat) en appellante uitgesloten van de herkansing in het lopende studiejaar.
Het CBE van de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft het administratief beroep gegrond verklaard en de examencommissie veroordeeld tot betaling van een gedeelte van proceskosten.
Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellante, voor wat betreft de hoogte van de proceskostenvergoeding, beroep bij het CBHO ingesteld.
 

Deze zaak is nog in behandeling, er is nog geen uitspraak.