CBHO 2021/144/CBE

Bestreden beslissing:

De BSA-commissie van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde heeft namens de decaan aan appellant een bindend negatief studieadvies verstrekt voor de opleiding Business Administration.
Het CBE van de Universiteit van Amsterdam heeft het administratief beroep van appellant tegen die beslissing ongegrond verklaard.
Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellant beroep ingesteld bij het CBHO.
 

Deze zaak is in behandeling, er is nog geen uitspraak.

Zittingsdag vrijdag 25 februari 2022