CBHO 2021/151.1

Bestreden beslissing: 

In verband met het voornemen een ordemaatregel op te leggen heeft de directeur van de Willem de Kooning Academie verzoeker gedurende het onderzoek naar de gedragingen de toegang tot de gebouwen en terreinen van de Hogeschool Rotterdam ontzegd.
Tegen die beslissing heeft verzoeker bezwaar gemaakt.

Verzoek voorlopige voorziening:

Verzoeker vraagt om in afwachting van de beslissing op het bezwaar te worden toegelaten tot het terrein en de gebouwen van de Hogeschool. 

Deze zaak is in behandeling, er is nog geen uitspraak. 

Zittingsdatum: maandag 20 december 2021