CBHO 2021/154/CBE

Bestreden beslissing: 

De examinator heeft de onderwijseenheid Verdieping straf(proces-)recht met een 6 beoordeeld.

Het CBE van de Open Universiteit heeft het administratief beroep tegen deze beslissing ongegrond verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellante beroep bij het CBHO ingesteld.

Er is nog geen uitspraak, deze zaak is in behandeling.