CBHO 2021/155/CBE

Bestreden beslissing:

De bsa-commissie van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde heeft namens de decaan   aan appellante  een bindend negatief studieadvies verstrekt.
Het CBE van de heeft het administratief beroep van appellant tegen die beslissing ongegrond verklaard.
Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellant beroep ingesteld bij het CBHO.
 

Er is nog geen uitspraak, deze zaak is in behandeling.