CBHO 2021/156/CBE

Bestreden beslissing: 

De examencommissie van de Academies voor Financieel Management en voor Algemeen en Financieel Management heeft afwijzend beslist op het verzoek om afgifte van een getuigschrift Accountancy Algemeen.
Het CBE van de Avans Hogeschool heeft het administratief beroep tegen de weigering niet-ontvankelijk verklaard.
Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellante beroep bij het CBHO ingesteld.
 

Deze zaak is in behandeling, er is nog geen uitspraak.