CBHO 2021/157/CBE

Bestreden beslissing:

De examinator heeft de scriptie en de verdediging daarvan met een onvoldoende beoordeeld.
Het college van beroep voor de examens van Fontys Hogescholen heeft het administratief beroep tegen die beslissing(en) ongegrond verklaard.
Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellant beroep bij het CBHO ingesteld.
 

Er is nog geen uitspraak, deze zaak is in behandeling.