CBHO 2021/161

Bestreden beslissing: 

Het CvB heeft een ordemaatregel ingetrokken alvorens te beslissen op het daartegen gemaakte bezwaar.
Tegen de weigering het bezwaar te behandelen heeft appellant beroep ingesteld en gevraagd een dwangsom op te leggen.
 

Deze zaak is in behandeling, er is nog geen uitspraak.