CBHO 2021/162/CBE

Bestreden beslissing:

De examencommissie ESL heeft afwijzend beslist op het verzoek om een tussentijdse herkansing voor het tentamen Goederen- en insolventierecht.
Het CBE van de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft het administratief beroep van appellante ongegrond verklaard.
Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellante beroep bij het CBHO ingesteld.
 

Deze zaak is in behandeling, er is nog geen uitspraak.