2022/109/CBE

Bestreden beslissing:

Appellante heeft een 5 gehaald voor de eindbeoordeling van het onderwijsblok P3 aan de Juridische Hogeschool Avans-Fontys. Het college van beroep voor de examens heeft het hiertegen door appellante ingestelde administratief beroep ongegrond verklaard. Hiertegen heeft appellante beroep bij het CBHO ingesteld.  

Deze zaak is in behandeling, er is nog geen uitspraak.