CBHO 2022/010/CBE

Bestreden beslissing:

De examinator heeft het co-schap Psychiatrie met een onvoldoende beoordeeld.
Het CBE van de EUR heeft het administratief beroep tegen de beoordeling ongegrond verklaard.
Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellant beroep bij het CBHO ingesteld.
 

Deze zaak is in behandeling, er is nog geen uitspraak.