CBHO 2022/013/CBE

Bestreden beslissing:

Het verzoek van appellant om af te mogen studeren op grond van reeds behaalde onderwijseenheden is afgewezen. De examencommissie van de Lerarenopleiding heeft daarbij aangegeven aan welke verplichtingen nog dient te worden voldaan.
Het CBE van de Hogeschool Rotterdam het administratief beroep van appellant tegen die beslissing ongegrond verklaard.
Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellant beroep bij het CBHO ingesteld.

Er is nog geen uitspraak, deze zaak is in behandeling.