CBHO 2022/020/CBE

Bestreden beslissing:

De deelexamencommissie Geneeskunde heeft het verzoek van appellante om de geldigheid van haar studieresultaten te verlengen afgewezen.

Het CBE van de Vrije Universiteit heeft het administratief beroep van appellante ongegrond verklaard.
Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellante beroep ingesteld bij het CBHO.
 

Deze zaak is in behandeling, er is nog geen uitspraak. 

Zittingsdag woensdag 30 maart 2022