CBHO 2022/025/CBE

Bestreden beslissing:

Ondanks het verzoek om niet over te gaan tot afgifte van het diploma is aan appellante het getuigschrift verstrekt. De examencommissie heeft afwijzend beslist op het verzoek om dit ongedaan te maken.
Het CBE van de Hogeschool van Amsterdam heeft het administratief beroep van appellante tegen de weigering  ongegrond verklaard.
Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellante beroep ingesteld.

Er is nog geen uitspraak, deze zaak is in behandeling.

Zittingsdag maandag 25 april 2022