CBHO 2022/031

Bestreden beslissing: 

Namens het college van bestuur is afwijzend beslist op het verzoek van appellante om inschrijving tegen het wettelijk collegegeldtarief. 
Het college van bestuur van de Universiteit van Amsterdam heeft het bezwaar tegen de afwijzing niet-ontvankelijk verklaard omdat het gaat om een herhaald verzoek.
Tegen de beslissing van het college van bestuur heeft appellante beroep bij het CBHO ingesteld.
 

Deze zaak is in behandeling, er is nog geen uitspraak.

Zittingsdag: maandag 13 juni 2022