CBHO 2022/032/CBE

Bestreden beslissing: 

De examencommissie Geneeskunde heeft afwijzend beslist op het verzoek van appellant om uitvoering te geven aan hetgeen afgesproken ter zitting bij de behandeling van CBHO 2016/148 en 148.1.
Het CBE van de Universiteit Leiden heeft het administratief beroep tegen die beslissing ongegrond verklaard.
Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellant beroep bij het CBHO ingesteld.
 

Er is nog geen uitspraak, deze zaak is in behandeling.

Zittingsdag maandag 16 mei 2022.