CBHO 2022/033/CBE

Bestreden beslissing:

De examencommissie van de Faculteit der Geesteswetenschappen heeft namens het faculteitsbestuur aan appellante een bindend negatief studieadvies verstrekt voor de opleiding Engelse taal en cultuur.
Het CBE van de Universiteit Leiden heeft het administratief beroep van appellante tegen die beslissing ongegrond verklaard.
Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellante beroep ingesteld bij het CBHO.
 

Er is nog geen uitspraak, deze zaak is in behandeling.

Zittingsdag maandag 25 april 2022