CBHO 2022/035/CBE

Bestreden beslissing:

De examinatoren hebben de masterscriptie voor wat betreft het onderzoek met een 6,5 beoordeeld en met een 6,0 voor de rapportage.  
Het CBE van de Universiteit Leiden heeft het administratief beroep van appellant tegen deze beoordelingen ongegrond verklaard.
Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellant beroep bij het CBHO ingesteld.
 

Deze zaak is in behandeling, er is nog geen uitspraak.

Zittingsdatum: woensdag 13 juli 2022