CBHO 2022/040/CBE

Bestreden beslissing:

Wegens het vermoeden van fraude is het tentamen Logic and Sets ongeldig verklaard, is een voorwaardelijke sanctie opgelegd en heeft de examencommissie besloten het CvB te adviseren de inschrijving te beëindigen.
Het CBE van de VU heeft het administratief beroep van appellant tegen die beslissen (deels) ongegrond verklaard.
Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellant beroep bij het College ingesteld. 
 

Er is nog geen uitspraak, deze zaak is in behandeling.

Zittingsdag: donderdag 30 juni 2022