CBHO 2022/043/CBE

Bestreden beslissing:

In verband met het ontbreken van een belang wegens een BNSA heeft de examencommissie van de Faculteit Management & Organisatie het verzoek van appellante om een extra herkansing afgewezen.
Het CBE van De Haagse Hogeschool heeft het administratief beroep van appellante tegen die beslissing ongegrond verklaard.
Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellante beroep ingesteld bij het CBHO.
 

Deze zaak is in behandeling, er is nog geen uitspraak.

Zittingsdag: vrijdag 24 juni 2022