CBHO 2022/044/CBE

Bestreden beslissing: 

De bachelorthesis voor de opleiding Business Administration is na een herkansing met een onvoldoende beoordeeld.
Het CBE van Universiteit van Amsterdam de heeft het administratief beroep van appellant tegen die beslissing ongegrond verklaard.
Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellant beroep ingesteld bij het CBHO.
 

Deze zaak is in behandeling, er is nog geen uitspraak.

Zittingsdag: vrijdag 24 juni 2022