CBHO 2022/053/CBE

Bestreden beslissing:

De examencommissie heeft geweigerd appellant een alternatief tentamen van de onderwijseenheid Chemische Reactorkunde en extra eindtoetsen te bieden. 
Het CBE van de Technische Universiteit Eindhoven heeft het hiertegen door appellant ingestelde administratief beroep ongegrond verklaard. 
Hiertegen heeft appellant beroep bij het CBHO ingesteld.  
 

Deze zaak is in behandeling, er is nog geen uitspraak. 

Zittingsdatum: woensdag 13 juli 2022