CBHO 2022/056/CBE

Bestreden beslissing:

De examencommissie heeft een verzoek van appellant om aan de Voortgangstoets te mogen deelnemen, afgewezen.
Het CBE van de Universiteit Leiden heeft het hiertegen door appellant ingestelde administratief beroep ongegrond verklaard. 
Tegen deze beslissing heeft appellant beroep bij het CBHO ingesteld.  
 

Er is nog geen uitspraak, deze zaak is in behandeling.