CBHO 2022/058/CBE

Bestreden beslissing:

De examencommissie Mondzorgkunde heeft drie door appellante afgelegde toetsen ongeldig verklaard en haar voor één periode van deelname aan toetsen uitgesloten. Het CBE heeft het hiertegen door appellante ingestelde administratief beroep ongegrond verklaard. Hiertegen heeft appellante beroep bij het CBHO ingesteld.  

Deze zaak is in behandeling, er is nog geen uitspraak.