CBHO 2022/059/CBE

Bestreden beslissing:

De examencommissie heeft een verzoek van appellante om haar ontheffing te verlenen van de ingangseisen van de derdejaars stage afgewezen. Het CBE heeft het hiertegen door appellante ingestelde administratief beroep ongegrond verklaard. Hiertegen heeft appellante beroep bij het CBHO ingesteld.

Deze zaak is in behandeling, er is nog geen uitspraak.

Zittingsdag: maandag 4 juli 2022