CBHO 2022/068

Bestreden beslissing:

Appellant is niet toegelaten tot de bacheloropleiding Geneeskunde. 
Het CvB van de Universiteit Leiden heeft het hiertegen door appellant gemaakte bezwaar ongegrond verklaard. 
Hiertegen heeft appellant beroep ingesteld bij het CBHO. 
 

Er is nog geen uitspraak, deze zaak is in behandeling.