CBHO 2022/070.6/CBE

Bestreden beslissing:

De examencommissie Mondzorgkunde van Hogeschool Inholland heeft de door appellante afgelegde toets Cardiologie theorie jaar 3 ongeldig verklaard.
Wegens het bereiken van een schikking heeft het CBE een beoordeling van het hiertegen door appellante ingestelde administratief beroep achterwege gelaten. Verder heeft het CBE het verzoek van appellante om vergoeding van proceskosten, afgewezen.
Tegen de afwijzing van het verzoek om vergoeding van proceskosten heeft appellante beroep bij het CBHO ingesteld.     
 

Er is nog geen uitspraak, deze zaak is in behandeling.

Zittingsdossier donderdag 1 september 2022